SOR-6M

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-6M stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczona jest do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów/kabli oraz przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 500V. Skrzynka wyposażona jest w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.


SOR-10

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-10 stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczona jest do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów/kabli oraz przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 500V. Skrzynka wyposażona jest w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.


SOR-3/185/6

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-3/185/6 stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie przekraczającym 6kV i przeznaczona jest do połączenia dwóch elektroenergetycznych przewodów oponowych z pojedynczym układem żył roboczych (trzy żyły robocze) z żyłami pomocniczymi o całkowitej liczbie żył w przewodzie max 10 Wyk.1; Wyk.2; Wyk.3 oraz przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień przewodów oponowych z pojedynczym układem żył roboczych (trzy żyły robocze) z żyłami pomocniczymi o całkowitej liczbie żył w przewodzie max 10 Wyk.1.


SOR-25

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-25 stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczona jest do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów lub kabli lub do przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 500 V. Skrzynka wyposażona jest w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.


SOR-10/16

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-10/16 stanowi wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczona jest do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów lub kabli oraz przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V/500V. Skrzynka wyposażona jest w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.


SOR-35

Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna typu SOR-35 i odmiany SOR-35A i SOR-35B stanowią wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczone są do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów lub kabli lub do przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1000 V. Skrzynka wyposażona jest w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.


SOR-120

Skrzynki ognioszczelne rozgałęźne typu SOR-120 i odmiana SOR-120A stanowią wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczone są do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów lub kabli lub do przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1000 V. Skrzynki wyposażone są w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli.