Hartowane (ESG, FTG)

W procesie hartowania szkła w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na zginanie i inne czynniki mechaniczne oraz poprawia się bezpieczeństwo jego użytkowania. Szyby hartowane (ESG, FTG) są pięciokrotnie bardziej wytrzymałe na zginanie, zwiększa się również jego odporność na zmiany temperatury. W przypadku zbicia szkło rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach zmniejszając ryzyko zranienia. Dlatego też, szkło hartowane stosowane jest w miejscach szczególnie odpowiedzialnych, głównie w miejscach użyteczności publicznej, gdzie występuje zagrożenie rozbicia i skaleczenia lub np. w fasadach, które poddawane są silnemu nasłonecznieniu.

 

Zalety:

 • pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na zginanie i czynniki mechaniczne w porównaniu ze szkłem niehartowanym,
 • wyższa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury otoczenia i nagrzewanie powodowane promieniowaniem słonecznym,
 • w przypadku zbicia mniejsze ryzyko zranienia.
Półhartowane TVG

Szkło półhartowane TVG zwane również „wzmacnianym termicznie” jest poddawane podobnemu procesowi obróbki jak szyby hartowane, jednak odróżnia go rodzaj siatki spękań, jaka powstaje podczas zniszczenia tafli szkła. Naprężenia wewnętrzne szkła TVG są mniejsze, co powoduje powstanie większych kawałków szkła podczas zbicia, a w przypadku szyb montowanych w ramach zmniejszenie ryzyka wypadnięcia szyby z ramy lub innego mocowania, co zabezpiecza przed zranieniem. Szkło TVG jest zatem ciekawą alternatywą dla szkła hartowanego ESG, ale nie jest jednak zaliczane do szkieł bezpiecznych.

 

Oferujemy szkło hartowane i półhartowane:

 • o grubości od 4 do 25mm,
 • o minimalnych wymiarach formatki 215x215mm,
 • o maksymalnych wymiarach formatki 2300x3600mm,
 • z otworami i wycięciami,
 • z krawędziami szlifowanymi lub polerowanymi,
 • o rożnych kształtach: prostokąty, trójkąty, łuki i koła,
 • w połączeniu z innym szkłem lub poddane dalszej obróbce: laminowanie, zespalanie itp.

Szyby na statki spełniają wymagania norm ISO 614, PN-88/W88059, ISO 3254, ISO 1095.
Szyby do budownictwa spełniają wymagania normy PN-EN 12150-1, PN-EN 1863

Laminowane (VSG i VSG/ESG)

Szyby laminowanie powstają w skutek połączenia na stałe dwóch lub wielu szyb pojedynczych ze sobą. Szyby sklejane są na całej powierzchni przy użyciu co najmniej jednej warstwy specjalnej folii poliwinylobutyralowej (PVB) lub kopolimeru etylenu z octanem winylu (EVA) w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.

Laminować ze sobą można szyby o różnych grubościach hartowane lub niehartowane. W skutek sklejenia dwóch lub więcej szyb niehartowanych otrzymujemy szkło bezpieczne. W przypadku zbicia jednej szyby lub całego pakietu odłamki szklane pozostają na miejscu, nie rozpryskując się, zmniejszając tym samym ryzyko pokaleczenia. By jeszcze bardziej zwiększyć odporność szyb laminowanych bezpiecznych na uderzenia do ich budowy można wykorzystać szkło hartowane – ESG lub wzmacniane termicznie – TVG. Dzięki laminowaniu ze sobą szyb o różnych grubościach można uzyskać pakiety o bardzo dużej grubości, odporne na wysokie ciśnienia.

Przy zastosowaniu specjalnych folii szyby laminowane mogą spełniać funkcje: antywłamaniowe i kuloodporne, dźwiękochłonne oraz stanowić ochronę przed eksplozją ładunków wybuchowych i falą uderzeniową.

Istnieje możliwość laminowania ze sobą szkła o różnym zabarwieniu, dzięki czemu można otrzymać pakiet o innym niż w przypadku szkła bezbarwnego współczynniku przenikania światła.

Szyby mogą być laminowane z dodatkowym elementem wewnątrz. Elementem takim może być element grzewczy. W wyniku zlaminowania szyb z elementem grzewczym wewnątrz otrzymujemy szyby elektrogrzewcze.

Zalaminować można również folię z nadrukiem lub tafle szkła, z których jedna pokryta jest drukiem cyfrowym tworząc dekoracyjne szkło z dowolną grafiką czy zdjęciem. Dodatkowym elementem w laminacji szkła mogą być także tkaniny i siatki metaliczne.

Szkło oraz folia mogą być różne pod względem kolorystyki oraz grubości i zaprojektowane tak, aby spełniać odpowiednie normy i wymagania klienta oraz przepisów budowlanych.

 

Oferujemy szkło laminowane:

 • o minimalnych wymiarach formatki 215x215mm,
 • o maksymalnych wymiarach formatki 2500x4800mm,
 • o łącznej grubości od 8 do 34mm,
 • z otworami i wycięciami,
 • z krawędziami szlifowanymi lub polerowanymi,
 • bezbarwne lub kolorowe,
 • funkcyjne: kuloodporne, dźwiękochłonne, elektrogrzewcze, dekoracyjne.

 

Szyby do budownictwa spełniają wymagania normy PN-EN 12543

Zespolone

Szyba zespolona składa się z dwóch (jednokomorowa) lub więcej (dwu lub wielokomorowe) szyb składowych, których krawędzie na całym obwodzie są zespolone i uszczelnione przy użyciu specjalnej ramki dystansowej i szczeliw tworząc przestrzeń międzyszybową. Poszczególne składowe szyby mogą być różnej grubości.

Szyby zespalane w przeciwieństwie do szyb monolitycznych jednowarstwowych charakteryzują się przede wszystkim lepszą izolacyjnością cieplną. Szyby zespolone o podstawowym współczynniku przenikalności cieplnej posiadają miedzy składowymi szybami komorę powietrzną. Rozwiązanie takie zapewnia stosunkowo dobre wyniki. Tak zbudowana szyba chroni w stopniu podstawowym przed utratą ciepła z pomieszczenia lub skutecznie uniemożliwia jego przenikanie do wnętrza pomieszczenia – zależnie od pory roku – nie powodując tym samym zniekształceń optycznych i nie będąc barierą dla światła. Szyby o podwyższonym współczynniku izolacyjności przestrzeń pomiędzy szybami mają wypełniana gazem szlachetnym (argon), dzięki czemu przenikanie promieniowania cieplnego przez szybę jest bardzo niskie. Efektywność szyb zespolonych w zakresie energooszczędności jest jeszcze większa, gdy stosuje się je w połączeniu z niskoemisyjnym i/lub selektywnym szkłem powlekanym. Komorowa budowa szyb zespolonych poza właściwościami izolacyjnymi zapewnia również możliwość wykorzystania szyb zespolonych jako ekrany akustyczne.

W przypadku zespolenia z szybami specjalistycznymi możemy uzyskać również szyby m.in. ognioodporne i kuloodporne.