BOHGLAS® E-MAGNETIC – technologia opracowana przez firmę BOHAMET pozwala na produkcję okien redukujących promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie od kilku kHz do kilkudziesięciu GHz nawet 1000 krotnie (80dB).

Pośród wielu możliwych zastosowań szyb BOHGLAS®
E-MAGNETIC uwagę zwraca ich rola w eliminacji elektrosmogu, w tym niwelacji szkodliwego promieniowania masztów telefonii komórkowej BTS. Promieniowanie takie – jak potwierdzają opracowania naukowe i statystyki medyczne – jest przyczyną przewlekłych i śmiertelnych chorób. Liczba masztów BTS oraz innych źródeł szkodliwych promieniowań wzrasta o 10% każdego roku.

Zastosowanie okien z szybami BOHGLAS®
E-MAGNETIC w budynkach użyteczności publicznej
i domach mieszkalnych eksponowanych na szkodliwe promieniowanie znacznie podnosi zdrowotność pomieszczeń i komfort życia ich mieszkańców.
Powszechność takich zastosowań jest kwestią
najbliższej przyszłości.