„BOHAMET” S.A. nieustannie rozwija nowe linie produktowe oraz dokonuje modernizacji procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwie. Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój Spółki są Fundusze Wsparcia Przedsiębiorstw, które stawia do dyspozycji Unia Europejska.

Dzięki Dotacjom Europejskim zrealizowano następujące projekty inwestycyjne:

  Program Unii Europejskiej Zadanie inwestycyjne Wysokość dofinansowania
1) Krajowy Program Rozwoju MŚP Wstęp do jakości, PL 0003.07 Przebudowa systemu zapewnienia jakości ISO 9001:1994 do wymogów ISO 9001:2000 60% poniesionych nakładów
2) Program Phare 2001 SSG PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Unowocześnienie parku maszynowego związanego z kluczową działalnością produkcyjną firmy BOHAMET 50% poniesionych nakładów
3) Program Phare 2001 SSG PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Zakup środka trwałego związanego z uruchamianą nową działalnością produkcyjną firmy BOHAMET 22% poniesionych nakładów
4) Program Phare 2002 – 2002/000-580.06.02, Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji, Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Modernizacja procesu produkcyjnego w oparciu o nowe technologie oraz wprowadzenie nowych wyrobów na rynek 50% poniesionych nakładów
5) Program Phare 2002 SSG 2002/000-580.06.05, Regionalny Program Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce , Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji 50% poniesionych nakładów
6) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP)Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego typu okna okrętowego 50% poniesionych nakładów
7) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP) Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje Wdrożenie laserowej technologii laserowego cięcia i spawania do procesu produkcji 50% poniesionych nakładów
8) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (SPO-WKP) Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Uruchomienie technologii produkcji okien, przegród ognioodpornych z utworzeniem własnego laboratorium 50% poniesionych nakładów
9) Program Operacyjna Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Wdrożenie produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii nanoszenia powłok wielowarstwowych metodą magnetronową w firmie BOHAMET” 60% poniesionych nakładów

 

Programy inwestycyjne są realizowane pod nadzorem następujących instytucji: