BOHAMET S.A. w projekcie AKE – „AKCELERATOR EKSPORTU”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/18-00. Wartość projektu 4 667 786,19 zł. Wysokość dofinansowania:

Czytaj dalej ...