W firmie BOHAMET pracują najlepiej wyszkoleni i doświadczeni monterzy, dzięki czemu POTRAFIMY ZAPEWNIĆ WYMIANĘ OSZKLENIA W TERMINIE DO 72 GODZIN.

Prawidłowy montaż stolarki okrętowej jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na długotrwałe i bezproblemowe jej użytkowanie. Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary okna pasują do otworów i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy na każdą stronę. Do montażu stosujemy wyłącznie sprawdzone i najwyższej jakości materiały renomowanych firm w tym:

 • uszczelki gumowe profilowane,
 • kleje odporne na promieniowanie UV.
Wklejanie

Zamocowanie, Uszczelnienie i Izolację wykonujemy specjalistycznymi materiałami odpowiednimi dla danej charakterystyki pracy tak aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny, a jednocześnie została zachowana paroprzepuszczalność. Stosowana przez nas technika wklejania oraz użyte materiały zapewniają, że połączenia i uszczelnienia są trwałe i nie wchodzą w reakcje chemiczne z  otaczającymi je innymi materiałami.

Przed przystąpieniem do prac sprawdzamy zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów następnie niezbędne jest oczyszczenie powierzchni przylegania oraz odpowiednie zagruntowanie powierzchni.
W zakresie wklejania posiadamy certyfikaty FRAUNHOFER IFAM świadczące o najwyższej jakości naszych prac oraz wysoko wykwalifikowanym personelu.

Spawanie
 • okien, drzwi i włazów okrętowych
 • obudów
 • uchwytów wycieraczek

wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, a także aluminium i miedzi oraz ich stopów, następującymi metodami spawania:

 • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111),
 • MIG/MAG drutem elektrodowym litym (135),
 • TIG z dodatkiem drutu litego (141).

Wykonujemy również:

 • zgrzewanie łukowe kołków (78),
 • cięcie tlenowe (81),
 • cięcie plazmowe (83).

Personel spawalniczy: 41 spawaczy z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub Germanischer Lloyd zgodnie z normami PN- EN 287-1 oraz PN-EN ISO 9606-2.