Dokonujemy oględzin na miejscu planowanej naprawy co pozwala na optymalne określenie zakresu, czasu i rodzaju przeprowadzanych prac.

Przeprowadzamy pomiary metodą 3D, pozwalające na szybkie i dokładne przeprowadzenie wyceny oraz przejście do prac projektowych. Wyniki pomiarów zapisywane są w formacie DXF co pozwala na otwarcie go za pomocą każdego programu CAD lub maszynę CNC.

Oferujemy doradztwo techniczne, na wszystkich etapach prowadzonych prac, opierając się o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, począwszy od etapu przygotowawczego, aż do czasu zakończenia projektu.

Uprawnienia: Spawanie, wklejanie, elektryczne, aplikacji Clear Shield, wózki widłowe, podnośnikowe, suwnicowe, alpinistyczne.

Komunikacja: Język angielski, niemiecki, rosyjski.