Asortyment urządzeń elektrycznych Ex „d” oferowanych przez BOHAMET S.A. obejmuje również komponenty Ex tj. części i podzespoły istotne dla bezpiecznego funkcjonowania kompletnych urządzeń i systemów ochrony, lecz bez funkcji autonomicznych.

  • Obudowy ognioszczelne typu OS zapewniające bezpieczne funkcjonowanie wewnętrznych urządzeń elektrycznych. Wymagają dodatkowej certyfikacji po wbudowywaniu do ich wnętrza wyposażenia i nie posiadają funkcji samodzielnych. Obudowy mogą być wyposażone w pokrywy pełne, pokrywy z napędami przyciskowymi lub pokrętnymi oraz
    z wziernikami,
  • Zespoły wpustowe ognioszczelne oraz szereg redukcji przeznaczone są do wprowadzenia przewodów/kabli do obudów ognioszczelnych,
  • Łączniki przepustowe służące do połączenia ognioszczelnych obudów i przeprowadzania obwodów elektrycznych poprzez umieszczone w nich przepusty izolacyjne lub izolatory,
  • Wzierniki ognioszczelne umożliwiają dokonywanie odczytów wyświetlaczy monitorów, mierników, obserwacji wyświetlaczy diodowych itp.,
  • Obudowy ognioszczelne IT przeznaczone są do zabudowy monitorów komputerów oraz całych zestawów komputerowych

Szczegółowe informacje o konkretnych komponentach znajdują się w odpowiednich zakładkach.