Ochrona przed hałasem ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i poziom życia. Szyby dźwiękochłonne chronią przed różnymi zewnętrznymi źródłami hałasu jak ruch drogowy, kolejowy, lotniczy. Szyby dźwiękochłonne mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki i elewacji. Zastosowanie konkretnego typu szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony (innego rodzaju szyby muszą być zastosowane do wytłumienia hałasu ruchu ulicznego, innego to wytłumienia hałasów emitowanych przez zakłady przemysłowe).

 

Oferujemy szyby dźwiękochłonne:

  • dźwiękochłonne szyby zespolone,
  • laminowane szkło dźwiękochłonne.

Podstawowy sposób uzyskania wymaganych parametrów dźwiękochłonności polega na zastosowaniu szyb o zróżnicowanych grubościach (asymetryczna budowa szkła). Stopień dźwiękochłonności określa się jako tłumienie opisywane symbolem Rw, a podaje się jego wartość w decybelach. W ten sposób możemy uzyskać pakiety o budowie:

  • 6 mm Float/16 mm ramka aluminiowa + argon/4 mm Float Ultra – Ug=1,1 Rw=35 dB
  • 8 mm Float/16 mm ramka aluminiowa + argon/4 mm Float Ultra – Ug=1,1 Rw=36 dB
  • 10 mm Float/16 mm ramka aluminiowa + argon/4 mm Float Ultra – Ug=1,1 Rw=38 dB

 

Należy pamiętać, aby szyby zostały zamontowane w ramach o równie dobrych właściwościach dźwiękochłonności. Istotny jest także sposób montażu w ramie, montaż stolarki w otworze, a nawet zastosowanie odpowiednich elementów dodatkowo polepszających dźwiękochłonność (np. nawiewników).

Drugą metodą jest zastosowanie laminowanych szyb ze specjalnymi foliami akustycznymi, które poprawiają parametry tłumienia dobiegających z otoczenia hałasów. Laminowane szkło dźwiękochłonne pozwala również połączyć wysokie parametry izolacyjności dźwiękowej z wymogami bezpieczeństwa.

Dla otrzymania określonej dźwiękochłonności przegrody oprócz dźwiękochłonności szyby, ważne są:

  • dźwiękochłonność ramy,
  • sposób montażu szyby w ramie,
  • prawidłowy, szczelny montaż okna w otworze,
  • zastosowanie elementów dodatkowo obniżających dźwiękochłonność np. nawiewników.

 

Szyby dźwiękochłonne można łączyć z szybami spełniającymi inne funkcje np. termoizolacyjnością, bezpieczeństwem, ochroną przeciwsłoneczną np. poprzez zastosowanie szyb z powłokami lub szyb laminowanych o określonej budowie.