Szkło to wykonane jest ze specjalnej folii (LC film – Liquid Crystal film) o zmiennej przezierności zalaminowanej między dwiema taflami szkła. Sterowanie przepływem prądu przez folię pozwala zmieniać jej właściwości od przezroczystej (stan włączony) do nieprzezroczystej (stan wyłączony). Dzięki tej właściwości szyby Priva-Control są wykorzystywane do zapewnienia prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa a także jako ekrany do wyświetlania obrazów i filmów. Szyby Priva Control mogą być montowane w ramach systemów aluminiowych, stalowych i drewnianych, mogą także być instalowane jako ekrany wiszące, ściany działowe, itp.

Wymiary

Standardowy maksymalny wymiar szyby 1400 x 3000mm, w pewnych przypadkach można wyko- nać szyby o wymiarze do 3500mm. Minimalny wymiar ok. 100x100mm. Istnieje możliwość łączenia kilku folii w jednej szybie jednak miejsce połączenia będzie widoczne. Obróbkę krawędzi, wykonanie otworów lub wycięć należy ustalić przy zamówieniu, nie jest możliwa obróbka szyby po wykonaniu laminowania.

Podłączenie zasilania i sterowania

Przełącznik powinien być instalowany przed transformatorem; z uwagi na skoki napięcia w sieci zalecamy zastosowanie UPS do stabilizacji napięcia. Sterowanie przełączaniem szyb może odbywać się za pomocą przełącznika, sterownika z pilotem lub układu automatyki. Stronę wyprowadzenia kabli przyłączeniowych należy ustalić w zamówieniu. Szyby Priva-Control® mogą być podłączane tylko do oryginalnego wyposażenia dostarczanego wraz z szybami.

Parametry elektryczne
  • zasilanie transformatora: 230 V AC, 50 Hz,
  • zasilanie szyb: 60 V do 80 V AC 50 Hz.

Montaż

Przy montażu należy używać materiałów neutralnych – wyłącznie podkładek z nieimpregnowanego drewna, jeżeli konieczne jest zastosowanie silikonu to jest on dostarczany przez firmę Bohamet. Mocowanie nie może wywierać nacisku na płaszczyznę szyby ani na jej krawędzie, szczególną uwagę należy zwrócić na takie prowadzenie kabli zasilających w ramie, aby nie wywierały nacisku na szyby i nie uległy uszkodzeniu.

Uwagi dodatkowe

W przypadku szkleń zewnętrznych wymagana jest szyba zespolona i ogrzewanie pomieszczenia. Należy zapewnić wentylację transformatorom zasilającym i ewentualnie innym urządzeniom sterującym.