Ochrona Środowiska stanowi dla nas zagadnienie priorytetowe. Usytuowanie naszej firmy w zielonej strefie okolic Bydgoszczy wzmacnia poczucie odpowiedzialności i troskę o stan środowiska naturalnego.

PROCESY TECHNOLOGICZNE

Realizowane w zakładzie procesy technologiczne nie wywierają szkodliwego wpływu na środowisko. Udało się to osiągnąć dzięki stworzeniu odpowiednich warunków technicznych. Hale produkcyjne wyposażono w środki wymuszonej wentylacji neutralizującej zapylenie i ulatnianie się na zewnątrz pyłów. Przygotowanie powierzchni do malowania (śrutowanie) odbywa się w szczelnie zamkniętych, nowoczesnych śrutownicach. Procesy spawania i malowania realizowane są na stanowiskach uzbrojonych w odpowiednie filtry i pochłaniacze. Zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem hałasu na otoczenie zapewnia wysoki, 3,5 metrowy ekran dźwiękochłonny.

SUROWCE WTÓRNE ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

W procesach technologicznych brak jest odpadów szkodliwych, a powstały złom stalowy, złom metali nieżelaznych, makulatura, tworzywa sztuczne oraz stłuczka szklana ma stałych odbiorców i jest ponownie przetwarzana. Posiadamy umowy z jednostkami utylizującymi materiały takie jak lampy, baterie i akumulatory.